គំាង! គ្រាន់តែដឹងលទ្ធផលស្រាយបំភ្លឺរួ ស្រាប់តែលោក ផែង វណ្ណះ ទម្លាយចំនុចពិសេសរបស់ Rolls Royce ថា

0
115

ភ្នំពេញ ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា កាលពីយប់មិញនេះ សម្ថកិច្ច បានធ្វើការស្រាយបំភ្លឺចំពោះករណិ ឡាន RR ព្រះ លះ  ទ្ររូ ងផ្លូវនោះ យ៉ាងណាមិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងាកមកមើលលោកផែង វណ្ណៈវិញ ក្រោយការបំភ្លឺនេះស្រាប់តែលោកលើកឡើងថា៖ «គ្រាន់តែ ស្រា-វជ្រា-វរកអ្នកបេីកឡានប-ង្ករហេ តុរកមិនឃេីញផង ទៅរកប-ទល្មេី-សធំៗឯណាឃេីញទៅ ? គេភូ-តក៏ជឿដែរ ចង់ដឹង ច្បាស់សួរខ្ញុំ ០១២៩៣៣៨៨៣លើសពីនេះលោកបានលើកឡើងទៀតថា ចំណុចពិសេសរបស់ Rolls Royce មិនត្រឹមតែមាន តម្លៃថ្លៃទេ វាថែមទាំងមានប្រព័ន្ធចេះបំ-បាំ-ងកាយមិនអោយកា-មេ-រ៉ាសុ-វត្ថិ-ភាពតាមដងផ្លូវចាប់បានទៀតផង ។ ពេលមានហេតុកា រណ៍គ្រោ-ះ-ថ្នាក់ចរា-ចរណ៍ កា-មេ-រ៉ាសុវ-ត្ថិភាពទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ គាំ-ងលែងដំណេីរការទាំងអស់ ។ សេដ»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here