ក្តៅៗ!! ទីបំផុតលោកឧកញ្ញា ដួង ឆាយ សំរេចចិត្តប្តឹង ឯកឧត្តម វីល្លាម ហើយពីបទ….

ភ្នំពេញ ប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយ អំពីជំលោះវរាង ឯកឧត្តម វីល្លាម និង ឧកញ្ញាដួងឆាយ ចុងក្រោយស្រាប់តែឯកឧត្តម វីល្លាម បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅឧកញ្ញាដួងឆាយផងដែល ។ ស្រាប់តែអម្បីញមិញនេះ ប្រភពហ្វេសប៊ុក លោក ឧកញ្ញា ដួង ឆាយបានផុសថា “ខ្ញុំបាទបានប្តឹងបកមនុស្សកំសាក William Guang តាមការគាំទ្ររបស់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 🙏” គ្នុងអត្តន័យនៃបណ្តឹងសូមលោកអ្នកអាននៅខាងក្រោម