ធ្លាប់តែឃេីញ គេផុសក្នុងហ្វេសបុក ថាត្រូវ១ពាន់រៀល 😂😂ដល់ពេលលូវត្រូវខ្លួនឯង ទេីបជឿថាពិតៗៗ😂😂ថែមទំាង…..

ភ្នំពេញ ៖ ប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរួចហើយអំពីរង្វាន់ថ្មី ដែលមានលុយ ១០០០រៀល នោះធ្វើអោយមហាជនខ្លះមើលមួយភ្លេតមានការភណ្ឌច្រលំថា ១០០០ $ នោះ ។ ដូចកន្លងទៅមានបុរសសន្តិសុខម្នាកចេញវីឌីអូរច្រលំគាត់ខំអរផងអីផងនោះ ។ ស្រាប់តែមុននេះ បន្តិចមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានលើកឡើងថា “ធ្លាប់តែឃេីញ គេផុសក្នុងហ្វេសបុក ថាត្រូវ១ពាន់រៀល 😂😂ដល់ពេលលូវត្រូវខ្លួនឯង ទេីបជឿថាពិតៗៗ😂😂 មានអ្នកមកប្រគល់អោយរង្វានអោយភ្លាមៗ😂😂”ប្រភព : Komsan Entertainment