សូមប្រយ័ត្នៗ! ព្រឹកនេះមានការរកឃើ ញក រ ណីជ នជា តិ ចិ នវិ ជ្ជមា ន កូ វី ដ...

សូមប្រយ័ត្នៗ! ព្រឹកនេះមានការរកឃើ ញក រ ណីជ នជា តិ ចិ នវិ ជ្ជមា ន កូ វី ដ នៅក្នុងបុរីប៉េងហួតបន្ថែមទៀត ដែលមានចំនួនដល់ទៅ

ច្បាស់ហើយ! ពេលនេះស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ស្រីស្អាត ដែលត្រូវបានបុរសម្នាក់ អារ ក បណ្តាលឱ្យ បា ត់ ប ង់ ជី វិ ត នោះហើយ...

ច្បាស់ហើយ! ពេលនេះស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ស្រីស្អាត ដែលត្រូវបានបុរសម្នាក់ អារ ក បណ្តាលឱ្យ បា ត់ ប ង់ ជី វិ ត នោះហើយ តាមពិតស្រីស្អាតនោះគឺជា

ស្លុ តចិត្តពេកហើយ! ក្រោយមហាជនបាននាំគ្នា Cmt និងកាត់តរូបរបស់ជន ដៃ ដ ល់ លេងកំប្លែងហួសហេតុពេក ពេលនេះបុរសម្នាក់បានចេញមកបង្ហោះសារថាឱ្យអ្នកដែលលេងសើចទាំងនោះយ៉ាងធ្ងន់ៗថា

ស្លុ តចិត្តពេកហើយ! ក្រោយមហាជនបាននាំគ្នា Cmt និងកាត់តរូបរបស់ជន ដៃ ដ ល់ លេងកំប្លែងហួសហេតុពេក ពេលនេះបុរសម្នាក់បានចេញមកបង្ហោះសារថាឱ្យអ្នកដែលលេងសើចទាំងនោះយ៉ាងធ្ងន់ៗថា

គួរឱ្យ អា សូរណា ស់! ពេលនេះ ជ ន ដៃ ដ ល់ ទាំង4នាក់ត្រូវបា នអា ចារ្យ បូ...

គួរឱ្យ អា សូរណា ស់! ពេលនេះ ជ ន ដៃ ដ ល់ ទាំង4នាក់ត្រូវបា នអា ចារ្យ បូ ជារួចហើយ ខ ណៈដែលមានគ្រួសារបានម ក យ ក ធា តុ អ ស់3នាក់ រីឯម្នាក់ទៀតដែលគ្មានឃើញសា ច់ ញា តិ ណា មកអើតនោះគឺ

ច្បាស់ការហើយ! ទីបំផុតស្គាល់ពីអ ត្តស ញ្ញា ណទាំងអ ស់របស់ជ ន ដៃ ដ ល់ ទាំង4នាក់ហើយ ដោយជ ន ដៃ...

ច្បាស់ការហើយ! ទីបំផុតស្គាល់ពីអ ត្តស ញ្ញា ណទាំងអ ស់របស់ជ ន ដៃ ដ ល់ ទាំង4នាក់ហើយ ដោយជ ន ដៃ ដ ល់ 2នាក់ទៀតគឺជា

សង្វេកណាស់ៗ! មកដល់ម៉ោងនេះទៅហើយ ជន ដៃ ដ ល់ ដែលបានប៉ុ នប៉ ងប្ល ន់ ម្ចាស់ផ្ទះ មិនទាន់មានគ្រួសារមកទទួលទេ ដោយសារតែ

សង្វេកណាស់ៗ! មកដល់ម៉ោងនេះទៅហើយ ជន ដៃ ដ ល់ ដែលបានប៉ុ នប៉ ងប្ល ន់ ម្ចាស់ផ្ទះ មិនទាន់មានគ្រួសារមកទទួលទេ ដោយសារតែ

ច្បាស់ហើយ! បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សបានចេញមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថា ទាហានស័ ​ក្ក4នោះមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទេ ហើយប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួននោះគឺក្លែងក្លាយដោយសំអាងលើចំណុចជាច្រើនដូចជា

ច្បាស់ហើយ! បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សបានចេញមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថា ទាហានស័ ​ក្ក4នោះមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទេ ហើយប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួននោះគឺក្លែងក្លាយដោយសំអាងលើចំណុចជាច្រើនដូចជា

ហួ សចិត្ត! មុនធ្វើ ស ក ម្ម ភា ព ប្ល ន់ និង ស ម្លា ប់...

ហួ សចិត្ត! មុនធ្វើ ស ក ម្ម ភា ព ប្ល ន់ និង ស ម្លា ប់ ម្ចា ស់ផ្ទះប៉ុន្មា នថ្ងៃ ជ ន ដៃ ដ ល់ ដែលជាទាហានស័ក្ក4នោះបានប ង្ហោះ សារដែលធ្វើឱ្យគ្រ ប់គ្នា ហួ សចិ ត្តបំផុតថា

ច្បាស់ហើយ! ក្រោយផ្អើលករណីចូ ល ប្ល ន់ និងស ម្លា ប់ម្ចាស់ផ្ទះ ពេលនេះដឹងច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជន ដៃ ដ ល់ ហើយ មានទាំងទាហានស័ក្ក4ម្នាក់ថែមទៀតផង

ច្បាស់ហើយ! ក្រោយផ្អើលករណីចូលប្ល ន់ និងស ម្លា ប់ម្ចាស់ផ្ទះ ពេលនេះដឹងច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជន ដៃ ដ ល់ ហើយ មានទាំងទាហានស័ក្ក4ម្នាក់ថែមទៀតផង

ស៊ែរបន្ទាន់! នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងជំងឺឆ្ល ងបានប្រកាស ឱ្យចូលមកធ្វើតេស្តជាបន្ទា ន់ ដោយសារតែមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ បានចូលក្នុងផ្សារម៉ាក្រូ កាលពីពេល

ស៊ែរបន្ទាន់! នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំ ងជំងឺឆ្ល ងបានប្រកាស ឱ្យចូលមកធ្វើតេស្តជាបន្ទា ន់ ដោយសារតែមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ បានចូលក្នុងផ្សារម៉ាក្រូ កាលពីពេល

អត្ថបទពេញនិយម