មិនធម្មតា! គ្រាន់តែសួរអន្ទិត ឡុង ចន្ថា អំពីរឿងយកប្រពន្ធ និងរឿងដាច់លុយ ស្រាប់តែ អន្ទិត ឡុង ចន្ថា ឆ្លើយមកវិញយ៉ាងឡូយថា

មិនធម្មតា! គ្រាន់តែសួរអន្ទិត ឡុង ចន្ថា អំពីរឿងយកប្រពន្ធ និងរឿងដាច់លុយ ស្រាប់តែ អន្ទិត ឡុង ចន្ថា ឆ្លើយមកវិញយ៉ាងឡូយថា

មិនធម្មតា! សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានចេញលិខិតព្រមានចំពោះស្នងការរងខេត្តកណ្តាលមួយរូបភ្លាមៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី

មិនធម្មតា! សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានចេញលិខិតព្រមានចំពោះស្នងការរងខេត្តកណ្តាលមួយរូបភ្លាមៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី

មិនគួរសោះ! និយាយទូរស័ព្ទជាមួយម្តាយច ប់ ដើរចូលបន្ទប់ទឹកច ង ក ស ម្លា ប់ខ្លួន ដោយទុកសំបុត្រជាភាសាអង់គ្លេសផ្ញើឱ្យម្តាយវិញថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីវេលាម៉ោង ០២រសៀល នាថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានហេតុការណ៍ដ៏រ ន្ធ ត់មួយបានកើតឡើង នៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងខាងជើងវត្តទឹកថ្លា ក្នុងភូមិចុងថ្នល់ខាងលិច សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយយុវជនម្នាក់បានស ម្រេ ចប ញ្ច ប់ជី វិ ត ដោយការ ច ង ក ស ម្លា...

មិនធម្មតាទេ! ប្តីមិនដែលមកផ្ទះសោះ ស្រាប់តែមកម្តងផ្អើលសូម្បីតែមេភូមិ សមត្ថកិច្ច និងមន្ត្រីអ.ហរ ត់ជា ន់ជើ ងគ្នាព្រៀត ដោយសារតែ

មិនធម្មតាទេ! ប្តីមិនដែលមកផ្ទះសោះ ស្រាប់តែមកម្តងផ្អើលសូម្បីតែមេភូមិ សមត្ថកិច្ច និងមន្ត្រីអ.ហរ ត់ជា ន់ជើ ងគ្នាព្រៀត ដោយសារតែ

មិនធម្មតា! រហ័សនាម​អាឆ្មា ឃើញតែបង្ហោះរូប កាំ ភ្លើ ង មានទាំងអាវប៉ូលីស និងរបស់ទំនើបៗ ដល់ពេលត្រូវសមត្ថកិច្ចវា យខ្នោះ ទើបដឹងថា បុរសនោះសា ហា វមិនធម្មតា

មិនធម្មតា! រហ័សនាម​អាឆ្មា ឃើញតែបង្ហោះរូប កាំ ភ្លើ ង មានទាំងអាវប៉ូលីស និងរបស់ទំនើបៗ ដល់ពេលត្រូវសមត្ថកិច្ចវា យខ្នោះ ទើបដឹងថា បុរសនោះសា ហា វមិនធម្មតា

កុំចេះតែហ៊ាន! ស្រលាញ់គ្នាស្ម័ គ្រស្មោះ កំពុងតែដឹ កគ្នាដើរលេង ស្រាប់តែម្តាយខាងស្រីហៅសមត្ថកិច្ចមកវា យខ្នោះ ដោយសារតែ

កុំចេះតែហ៊ាន! ស្រលាញ់គ្នាស្ម័ គ្រស្មោះ កំពុងតែដឹ កគ្នាដើរលេង ស្រាប់តែម្តាយខាងស្រីហៅសមត្ថកិច្ចមកវា យខ្នោះ ដោយសារតែ

មិនគួរសោះ! ជីតាបានត្រឹមតែស្រែ កយំសោ កបោ កខ្លួន ក្រោយចៅស្រីត្រូវបា ត់ប ង់ ជី វិ ត ដោយសារតែអ្នកជិតខាងបាន

មិនគួរសោះ! ជីតាបានត្រឹមតែស្រែ កយំសោ កបោ កខ្លួន ក្រោយចៅស្រីត្រូវបា ត់ប ង់ ជី វិ ត ដោយសារតែអ្នកជិតខាងបាន

កុំចេះតែហ៊ាន! ព្រលឹមឡើងកំពុងតែដេ កល ក់ស្រួ ល ស្រាប់តែបុរសម្នាក់សំរុ កចូលក្នុងបន្ទប់ ខ្ទ ប់ទ្វាចា ក់គន្លឹះ ស្ទុះមកស ង្ក ត់ពីលើតែម្តង ដើម្បី

កុំចេះតែហ៊ាន! ព្រលឹមឡើងកំពុងតែដេ កល ក់ស្រួ ល ស្រាប់តែបុរសម្នាក់សំរុ កចូលក្នុងបន្ទប់ ខ្ទ ប់ទ្វាចា ក់គន្លឹះ ស្ទុះមកស ង្ក ត់ពីលើតែម្តង ដើម្បី

កុំចេះតែហ៊ាន! អ៊ុំប្រុស ស្គាល់អូ នស្រីនិយា យត្រូវគ្នា ដឹ កដៃគ្នាចូ លផ្ទះ សំ ណា ក់ ចេញមកវិញភ្លាម ស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចចុះមក វា...

កុំចេះតែហ៊ាន! អ៊ុំប្រុស ស្គាល់អូ នស្រីនិយា យត្រូវគ្នា ដឹ កដៃគ្នាចូ លផ្ទះ សំ ណា ក់ ចេញមកវិញភ្លាម ស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចចុះមក វា យ ខ្នោះតែម្តង ដោយសារតែ

ទុក្ខជា ន់លើទុក្ខ! ក្រោយជន ដៃ ដ ល់ ដែល បា ញ់ មន្ត្រីនគរបាលត្រូវសមត្ថកិច្ច បា ញ់ ស្លា ប់...

ទុក្ខជា ន់លើទុក្ខ! ក្រោយជន ដៃ ដ ល់ ដែល បា ញ់ មន្ត្រីនគរបាលត្រូវសមត្ថកិច្ច បា ញ់ ស្លា ប់ ពេលនេះប្តីប្រពន្ធ២នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានចា ប់ខ្លួនភ្លាមៗ ដោយសារតែ

អត្ថបទពេញនិយម