មួយទៀតហើយ! អាងស្លាកលេខ ខ ម មកវៃគេដល់ផ្ទះរួចយកដុំថ្មគប់ដំបូផ្ទះគេទៀត បើទោះសម្ថកិច្ចនៅទីនោះក៌ដោយ(មានវីឌីអូ)

នាវេលាម៉ោង ១១ យប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ នេះ  មានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងដំណំ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ ២០១១ ស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌសែនសុខ បានលើកបក្ខពួកច្រើននាក់ មកវៃបុរសម្នាក់ បែកក្បាល បែកមុខ ហូរឈាម មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ហើយស្រែកឡូឡា និងយកដំបង មកវាយរបង់ ដំថ្មគប់ ផ្ទះរបស់គេទៀត ដែលបាន បង្កអោយ ។បើតាមការអះអាងរបស់បុរសដែលត្រូវបានគេវាយបែកក្បាលខាងលើបាននិយាយថាពេលដែលសមត្ថកិច្ច ចុះមកគឺមិនបានឃាត់អ្នកណាម្នាក់ឡើយទោះបីជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនោះបានវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់និងបានប្រើហង្សាលើគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរឿងរ៉ាវនេះគាត់នឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ។ចំពោះរឿងរ៉ាវនេះយើងមិនទាន់បានមានការបញ្ជាក់ពីភាគីម្ខាងទៀតនៅឡើយទេ យើងនិងរងចាំការបញ្ចាក់ផងដែរ ។ 

ប្រជាពលរដ្ឋថតផ្ញើមកឲ្យTVFB ផ្សាយ

វីដេអូដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថតផ្ញើមកឲ្យTVFB ផ្សាយ សុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយមេត្តាមើលផងប្រហែលជាពួកគាត់ មានអំណាចខ្លាំងណាស់ !!!! បានលើកបក្ខពួកច្រើននាក់ មកវៃបុរសម្នាក់ បែកក្បាល បែកមុខ ហូរឈាម មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ហើយស្រែកឡូឡា និងយកដំបង មកវាយរបង់ ដំថ្មគប់ ផ្ទះរបស់គេទៀត ដែលបាន បង្កអោយ មានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងដំណំ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ ២០១១ ស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌសែនសុខ នាវេលាម៉ោង ១១ យប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ។ បើតាមការអះអាងរបស់បុរសដែលត្រូវបានគេវាយបែកក្បាលខាងលើបាននិយាយថាពេលដែលសមត្ថកិច្ច ចុះមកគឺមិនបានឃាត់អ្នកណាម្នាក់ឡើយទោះបីជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនោះបានវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់និងបានប្រើអំពើហឹង្សាលើគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរឿងរ៉ាវនេះគាត់នឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ។ចំពោះរឿងរ៉ាវនេះយើងមិនទាន់បានមានការបញ្ជាក់ពីភាគីម្ខាងទៀតនៅឡើយទេ យើងនិងរងចាំការបញ្ចាក់ផងដែរ ។

Posted by TVFB on Friday, February 15, 2019

ប្រជាពលរដ្ឋថតផ្ញើមកឲ្យTVFB ផ្សាយ

វីដេអូដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថតផ្ញើមកឲ្យTVFB ផ្សាយ សុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយមេត្តាមើលផងប្រហែលជាពួកគាត់ មានអំណាចខ្លាំងណាស់ !!!! បានលើកបក្ខពួកច្រើននាក់ មកវៃបុរសម្នាក់ បែកក្បាល បែកមុខ ហូរឈាម មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ហើយស្រែកឡូឡា និងយកដំបង មកវាយរបង់ ដំថ្មគប់ ផ្ទះរបស់គេទៀត ដែលបាន បង្កអោយ មានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងដំណំ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ ២០១១ ស្ថិតនៅក្នុង ខណ្ឌសែនសុខ នាវេលាម៉ោង ១១ យប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ។ បើតាមការអះអាងរបស់បុរសដែលត្រូវបានគេវាយបែកក្បាលខាងលើបាននិយាយថាពេលដែលសមត្ថកិច្ច ចុះមកគឺមិនបានឃាត់អ្នកណាម្នាក់ឡើយទោះបីជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនោះបានវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់និងបានប្រើអំពើហឹង្សាលើគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះរឿងរ៉ាវនេះគាត់នឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ។ចំពោះរឿងរ៉ាវនេះយើងមិនទាន់បានមានការបញ្ជាក់ពីភាគីម្ខាងទៀតនៅឡើយទេ យើងនិងរងចាំការបញ្ចាក់ផងដែរ ។

Posted by TVFB on Friday, February 15, 2019