កាន់តែពិសេសហើយ! ម្ចាស់ហាងបុហ្វេសាច់អំាងស៊ុប សូនិច សូមអញ្ចើញបុរសទំាងបីខោកក្បាលចំប៉ីខ្មៅ មកពិសារដោយមិនគិតលុយដល់រយៈពេល……

ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តពិតជាជាបានដឹងរួចហើយ កាលពីយប់នេះ នាងចំប៊ីខ្មៅ ត្រូវបានបុរស៣នាក់ ជិះមូតូតាមខោក ក្បាល ឡើងពក ។ ចំប៊ីខ្មៅខឹងខ្លំាងណាស់រហូតដល់ជេតាម live វីឌីអូរដៀលកប់ៗ ក្នុងនោះមហាជន បញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លំាងក៌ដូចជាបុគ្គលល្បីបានរៀបចំពាក្យបណ្តឹងសំរាប់ចាត់ការវិធានការផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ។ ក្នុងនោះមានម្ចាស់ហាង ភោជនីដ្ធានជាច្រើនប្រកាសស្វែងរកបុរស៣នាក់ដែលខោកក្បាល ខ្ទើយនេះមកហូបអាហារមិនគិតលុយ ។ យ៉ាងណាម្តងនេះមានហាង សូនិច បូហ្វេរស៊ុប សាច់អាំង 333. បានបញ្ចាក់ថា “ខ្ញុំ បាទ ជាម្ចាស់ហាង សូនិច សូមអញ្ចេីញ ប្អូន ប្អូន 3 នាក់ដែរបាន ខោកក្បាល ចំបុី ខ្មៅ មក ហូប ស៊ុបសាច់អាំង នៅហាង សូនិច 1 ខែ ( free ) អត់គិត លុយ ទេ ( ជួយ ស៊ែរអោយពួកគាត់បានឃេីញ ផង បាទ ៚)”  ដូចនេះសូមប្រិយមិត្តជួយសែលផងដើម្បីបានដឹងដល់បុរសទំាំងបីនាកនោះ