ស្រកលឿនមែន!ទើបតែសម្រាលកូនមិនបាន១ខែផង ពេជ្រ សូលីកា ស្រកគីឡូប្លែកឡើងតែម្តង

ភ្នំពក្រោយពីសម្រាលកូនរឹងដៃជើងបន្តិច ពេលនេះ ពេជ្រ សូលីកា បានងាកមកថែរក្សាសម្រស់ ជាពិសេសរូបរាងតែម្តង នាងបានេញ៖ បង្ហាញថាគីឡូរបស់នាងនៅសល់តែ ៥៥,៦ គីឡូ ស្រកអស់ប្រមាណជា ១០ គីឡូ ក្រោយពីនាងសម្រាលកូនហើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបតែសម្រាលកូនមិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផង តែតារាចម្រៀង ពេជ្រ សូលីកា ហាក់មានរូបរាងស្រឡូនស្អាត និង ស្រកគីឡូច្រើនស្ទើមិនគួរឱ្យជឿ ។ មានការលើកឡើងថាពេលនេះ ពេជ្រ សូលីកា ស្រកដល់ទៅជិត ១០ គីឡូឯណោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេជ្រ សូលីកា ចាប់ផ្តើមងាកមកលេងស្ទីលតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតឡើងវិញ ។ មានការសរសើរពីសំណាក់មិត្តនារីជាច្រើនថា ទើបសម្រាលរ យៈពេលខ្លីសោះ តែ ពេជ្រ សូលីកា ស្រស់ស្អាត និង ស្រកគីឡូលឿនណាស់ ពិតជាអ្នកម្តាយសម័យថ្មីមែន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានកូនជា  ពេជ្រ សូលីកា កាន់តែមានក្តីសុខពេញលេញនៅក្នុងគ្រួសារតូចរបស់នាង ។ អ្វីដែលកត់សម្គាល់ ពេជ្រ សូលីកា មិនទាន់បង្ហើបថាពេល ណានាងនឹងវិលមកកាន់អាជីពសិល្បៈវិញទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លេចឮព័ត៌មានថា ក្រោយចូលរោងការនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះ នាងមានបំណងចេញទៅរស់នៅអូស្តា្រលីតែម្តង តែយ៉ាងណា ពេជ្រ សូលីកា ធ្លាប់បង្ហើបថា អស់អ្នកគាំទ្រពេលណានាងនឹងចេញទៅរស់នៅអូស្រា្តលីហើយ