សូមជួយសែលផង! ក្រុមគ្រួសារប្អូនប្រុសម្នាក់នេះកំពង់ខ្វះខាតថវិការព្យាបាលនៅឯប្រទេស…….(មានលេខទូរស័ព្ទ)

ពត៍មាននេះខ្ញុំបានសិក្សា ពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ កុមារា រួចហើយកាលពីល្ងាចមិញនេះ មូលហេតុបណ្តាលអោយប្រតិកម្ម ដំបូងរលាកបំពង់កទេ រួចហេីយក៍ផ្សំថ្នាំលេប ក្រោយលេបថ្នាំបានបួនម៉ោង ក៏មានសភាពដូចក្នុងរូប យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ឥឡូវនេះ កំពុងសម្រាកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ នៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម 😞 អាណិតណាស់ ពូនឹងជួយក្មួយ តាមដែលពូអាចធ្វើបានបងប្អូនគាំទ្រទេ បើសិនជាខ្ញុំបង្កើតមូលនិធិ ប្រមូលថវិកា ដើម្បីយកទៅជូនដល់ក្រុមគ្រួសារកុមារា ដល់មន្ទីរពេទ្យ នៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម ដែលឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារា កំពុងខ្វះខាតនូវថវិកា ជាខ្លាំងខ្ញុំបាទនឹងចុះទៅជួបប្អូននៅ មន្ទីរពេទ្យ ក្នុងប្រទេស វៀតណាម ឆាប់ៗនេះ នឹង នាំយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន បន្តិចបន្តួចរួមទាំង ថវិកា សប្បុរសជន ទៅជួយដល់ ក្រុមគ្រួសារប្អូន  ពត៍មានលម្អិត ☎️ 098 993 969