ស្វីតណាស់! នៅចំាគូរស្នេហ៌ធ្វើខួបឡើងផ្អើលហ្វេសប៊ុកនេះទេ? ឥឡូវនេះលោក សាន ប៊ុនធឿន សំភាសន៌សួរនំាពីប្រវត្តិស្នេហាតំាងដើមដល់ចប់…….(មានវីដេអូ)

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់ហើយគូរស្នេហ៌មួយគូរដែលមានវ័យរៀងខុសគ្នាបន្តិចធ្វើខួបដែលល្បីតាមបណ្តាញសង្គមនោះយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះលោក សាន ប៊ុន ធឿន បានសំភាសន៌ទាក់ទងប្រវត្តិគូរស្នេហ៌នេះ តួយ៉ាង យោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់ខាងប្រុសបានបញ្ចាក់ថាស្គាល់គ្នាដំបូងបាន៦ខែ ស្គាល់គ្នាដំបូង តាមទូរស័ព្ទ ចំណែកឯភរិយាលោកជាគ្រូបង្រៀន ដំបូងឡើយគាត់មិនស្គាល់ថានៅបឹងត្របែក ដំបូងឡើយខាងប្រុសតេទៅញ៉ែគេរហូតនិងមានសាច់រឿងវែឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀត ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ