10 សន្លឺកនៃទិដ្ធភាពដ៌សោកសង្វេក ក្រោយជួបព្យុះត្រូពិក Pabuk នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ….

ថៃៈ តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ រងគ្រោះដោយសារព្យុះត្រូពិកដ៏អាក្រក់បំផុត ក្នុងរយៈពេល៣ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ថ្ងៃនេះ ព្យុះត្រូពិក Pabuk បានចាប់ផ្តើមបោកបក់មកលើតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃ ដោយនាំមុខជាមួយនូវខ្យល់បក់ និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ហើយគេរំពឹងថា វានឹងក្លាយជាព្យុះដ៏អាក្រក់បំផុត បានវាយប្រហារមកលើតំបន់នេះ ក្នុងរយៈពេល៣០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ចង់ជ្រាបច្បាស់ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម