អត់សរសើរមិនបានទេ! ក្រុមគ្រូរពេទ្យព្រះកុសុមះ ធ្វើការសង្រ្គោះជីវិតអ្នកជំងឺទំាងដាច់ភ្លើង ចុងក្រោយលោកសំណូមពរ ទៅអគ្គិសនីកម្ពុជា(EDC)ថា……..!

ប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយអំពី បញ្ហា រអាក់រអួលទៅលើអគ្គិសនី មិនថាខេត្តឬ ក៌ក្រុងនោះទេ ក្នុងនោះអគ្គិសនីបាន សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ផង  ដែល .។យ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមគណនីយ្យរបស់ Mana Chan បានលើកឡើងថា ៖ ក្រុមគ្រូពេទ្យ ICUនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមះធ្វើការសង្រ្គោះអ្នកជំងឺទាំងភ្លើងដាច់(ពួកយើងខ្ងុំមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់នឹងសប្បាយចិត្តក្នុងកាជួយអ្មកជំងឺប៉ុន្តែពួកខ្ងុំបាទមានកាអាណិតអ្នកជំងឺធ្ងន់ដែលគាត់ត្រូវកាភ្លើងក្នុងកាប្រើប្រាស់ម៉ាសុីនពេទ្យមួយចំនួនក្នុងកាសង្រ្គោះអ្នកជំងឺ)ពួកខ្ងុំបាទសូមសំណូមពរអោយលោកEDCមេត្តាផ្តាច់ភ្លើងនៅផ្ឌះខ្ងុុំបាទចុះហើយ បង្វែភ្លើងនេះមកអោយមន្ទីពេទ្យព្រះកុសុមះផ្នែកICUវិញដើម្បីពួកខ្ងុំបាទបានជួយអ្នកជំងឺធ្ងន់ ខ្ងុំបាទសូមអង្វរប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ